ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยสยาม

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับ โรงเรียนเครือข่าย 5 สถาบัน เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการร่วมกัน ประกอบด้วย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยหารือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับบุคลากรครูและนักเรียนในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสหัสวรรษ ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 19 ชั้น) มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<