📌 เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมโครงการ “P.S. Tutorial Course 2022” SaturdayClass ช่วงที่ 5 เดือนธันวาคม

📌 เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมโครงการ “เรียนเสริมความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ P.S. Tutorial Course 2022” SaturdayClass ช่วงที่ 5 เดือนธันวาคม ✅ เรียนเสริม “วิทย์ คณิต อังกฤษ

Read more text

📌 เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.5-ป.6 #ทั่วประเทศ โครงการ “P.S. PREP. COURSE #season2 ช่วงที่ 5 #เดือนธันวาคม

  📌 เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.5-ป.6 #ทั่วประเทศ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในโครงการ “P.S. PREP. COURSE #season2 – เตรียมน้องประถมสู่ถนน..โพธิสาร” ช่วงที่ 5 #เดือนธันวาคม ✅ เรียนวิชา “วิทย์

Read more text

📌 แจ้งกำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

แจ้งกำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30-08.30 น. เสร็จกิจกรรมเข้ากิจกรรมคณะสี ใช้คาบเรียนพิเศษ 1 เริ่มเรียนคาบแรกเวลา

Read more text

📌 แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2565

แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค. 2565 ตามกำหนดการดังลิงค์ http://bit.ly/3F92zdX พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในพิธี การแต่งกายในวันกิจกรรม : ให้แต่งกายตามคณะสีนัดหมาย —————— –

Read more text

📌 กิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปี 2565

แจ้งนักเรียนทุกห้องเรียน ทุกระดับชั้น ในวันอังคารที่ 29 พ.ย. 65 มีกิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปี 2565 เวลา 07.30-08.30 น. เสร็จกิจกรรมเข้ากิจกรรมคณะสี ใช้คาบเรียนพิเศษ 1 การแต่งกาย : ให้แต่งกายตามตารางเรียน กำหนดการกิจกรรมเปิดดูได้ที่ http://bit.ly/3EKlnPp

Read more text

📌 เปิดรับสมัคร !! นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการสอบ Pre ม.4 ปี 2566

        📌 เปิดรับสมัคร !! นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการสอบ Pre ม.4 ปี 2566 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ✅ เพื่อทดลองสอบ ก่อนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4

Read more text

📌 เปิดรับสมัคร !! นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการสอบ Pre ม.1 ปี 2566

    📌 เปิดรับสมัคร !! นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการสอบ Pre ม.1 ปี 2566 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ✅ เพื่อทดลองสอบ ก่อนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 จริง 🌐

Read more text

📌 แจ้งนักเรียน ระดับชั้น ม.4-6 ทุกห้องเรียน ในวันที่ 15 พ.ย. 65 ให้ศึกษาบทเรียนแบบ Online ที่บ้าน ตามตารางเรียนวันอังคาร ใน Google Classroom

แจ้งนักเรียน ระดับชั้น ม.4-6 ทุกห้องเรียน ในวันที่ 15 พ.ย. 65 ให้ศึกษาบทเรียนแบบ Online ที่บ้าน ตามตารางเรียนวันอังคาร ใน Google Classroom ของแต่ละวิชาที่ครูประจำวิชาได้แจ้งไว้ . ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130

Read more text

📌ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์#2

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์                  2  ตำแหน่ง ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน

Read more text

📌 แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ทุกห้องเรียน ประกาศแจ้งวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 65 ในช่วงการประชุม APEC 2022

แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ทุกห้องเรียน ประกาศแจ้งวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 65 ในช่วงการประชุม APEC 2022 ไม่มีการเรียนการสอน ทั้ง Online และ Onsite รวมทั้งงดให้บริการขอเอกสารทางราชการในช่วงวันดังกล่าว . ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.024486130 024486931

Read more text