ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

📌 ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 รุ่นเปลวเทียน ✅ ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 📮 ข้อมูลรายละเอียดการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ดังลิงค์นี้ สรุปจำนวนที่สอบเข้าได้แต่ละมหาวิทยาลัย https://bit.ly/3rPdUr6 / สรุปข้อมูลแยกเป็นรายบุคคล

Read more text

ประกาศฯ เรื่องการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร ในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 5) ระหว่างวันที่ 3 ส.ค. – 16 ส.ค. 64

ประกาศฯ เรื่องการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร ในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 5) ระหว่างวันที่ 3 ส.ค. – 16 ส.ค. 64 อ้างอิงราชกิจจานุเบกษาข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่

Read more text

รับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์ “ขอรับทุนการศึกษาดูแลเยียวยา ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ปีการศึกษา 2564 รอบที่2

เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์ “ขอรับทุนการศึกษาดูแลเยียวยา ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ปีการศึกษา 2564 รอบที่2” สำหรับนักเรียน ม.1-ม.6 ห้องเรียน IEP และ GP(ปกติ) ที่ไม่ได้รับทุนฯ จากรอบที่ 1 ม.ต้น ทุนละ 2,000 บาท

Read more text

ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากรร่วมกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากรร่วมกิจกรรม เพื่อชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ในกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การประกวดออกแบบ Infographic โดยอ่านรายละเอียด เกณฑ์การตัดสิน วิธีการส่งผลงาน ระยะเวลา และผลรางวัล ได้ที่โปสเตอร์ของแต่ละกิจกรรม อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะ . ข้อมูลโดย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา และ

Read more text

การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ LINE CHECKER เพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และชั้นอื่น ๆ

แจ้งผู้ปครองนักเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น (เฉพาะที่ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนระบบ Line Checker ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร) ชั้น ม.1 ทั้งระดับ และชั้น อื่น ๆ ตามรายชื่อนักเรียนตามแนบนี้ https://bit.ly/376kXlS โดยให้ดำเนินการดังนี้ 1. ให้เข้าหน้าเว็บที่ลิงค์ https://bit.ly/3l6FJdo (Copy ลิงค์ไปเปิดในเว็บบราวเซอร์เท่านั้น ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์)

Read more text

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาดูแลเยียวยา ในช่วงสถานการณ์ฯ Covid-19 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาดูแลเยียวยา ในช่วงสถานการณ์ฯ Covid-19 ครั้งที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3fdGXjk ใ ห้นักเรียนที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา ยืนยันสิทธิ์การรับทุน ภายในวันที่ 30 ก.ค. 64 ก่อนเวลา 18.00 น. >> ม.ต้น ที่ลิงค์

Read more text

ขอเชิญร่วมบริจาค เงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

📌 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ขอเชิญร่วมบริจาค เงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ⏰ เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ✅ บริจาคเงิน ได้ที่ ชื่อบัญชี ผ้าป่าการศึกษาโดยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี

Read more text

P.S. Learning Aid ช่วยเหลือการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนห้องเรียนปกติ และ IEP

 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีนโยบายให้ความช่วยเหลือนักเรียน ม.1-ม.6 ห้องปกติ (GP)/ห้อง IEP ในด้านอินเทอร์เน็ต (ซิมอินเทอร์เน็ต) หรือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ โดย  มอบซิมอินเตอร์เน็ต ฟรี!! (*ทั้งห้องเรียน ปกติ/IEP) ซิมเครือข่าย True แบบเติมเงิน ความเร็ว

Read more text

ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากรร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ “29 กรกฎาคม 2564”

วันภาษาไทยแห่งชาติ “29 กรกฎาคม 2564” ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากรร่วมกิจกรรม เพื่อศึกษาความรู้ และชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ในกิจกรรม เล่าข่าวโพธิสาร, วาดภาพวันภาษาไทย, แข่งขันแต่งคำประพันธ์, ไขคดีลับฉบับโพธิสาร โดยอ่านรายละเอียด กติกา เกณฑ์การตัดสิน วิธีการส่งผลงาน ระยะเวลา และผลรางวัล ได้ที่โปสเตอร์ของแต่ละกิจกรรม อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะ

Read more text

ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์ PDF ปฏิทินโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปี 2564

📌 ดาวน์โหลดฟรี ✅ ไฟล์ PDF เล่มปฏิทินโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปี 2564 🌍 สแกนบาร์โค้ดบนภาพ หรือดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3eFpIag . 🎙 ถ่ายภาพและออกแบบรูปเล่มโดย งานโสตทัศนศึกษา

Read more text