แจ้งรายชื่อนักเรียน Email ตารางเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

📌 แจ้งรายชื่อนักเรียน ตารางเรียน Email และขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. 64 (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันวิสาขบูชา) ✅ ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ทุกห้องเรียน เทอมที่

Read more text

แจ้งกำหนดการรับหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการรับหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (ผู้ปกครองรับแทนได้) ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ค. 64 เวลาตามตารางกำหนดนัดหมาย ณ ลานโพธิ์พุฒภิรม ในวันและเวลาดังกล่าว มีสมุดและอุปกรณ์การเรียนจำหน่ายโดยร้านสวัสดิการโรงเรียน ให้ไปตามที่นัดหมายเท่านั้นเพื่อลดความแออัด และโปรดปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์

Read more text

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน      1  ตำแหน่ง ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

Read more text

แจ้งรายชื่อ ตารางเรียน และขั้นตอนการเข้าเรียนปรับพื้นฐาน Online ม.4 ห้องเรียน EP/IEP ปีการศึกษา 2564

แจ้งรายชื่อนักเรียนพร้อมรหัสนักเรียน ตารางเรียน และขั้นตอนการเข้าเรียน ชั้น ม.4 ห้องเรียน EP/IEP ปีการศึกษา 2564 ในโครงการยกระดับความรู้ด้านวิชาการ (ปรับพื้นฐาน) ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค. 64 รายชื่อนักเรียน ม.4 EP/IEP และรหัสนักเรียน พร้อม

Read more text

แจ้งรายชื่อ ตารางเรียน และขั้นตอนการเข้าเรียนปรับพื้นฐาน Online ม.1 ห้องเรียน INTER/EP ปีการศึกษา 2564

แจ้งรายชื่อนักเรียนพร้อมรหัสนักเรียน ตารางเรียน และขั้นตอนการเข้าเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียน INTER/EP ปีการศึกษา 2564 ในโครงการยกระดับความรู้ด้านวิชาการ (ปรับพื้นฐาน) ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค. 64 รายชื่อนักเรียน ม.1 INTER/EP และรหัสนักเรียน พร้อม

Read more text

แจ้งกำหนดการเรียนออนไลน์ นักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

แจ้งนักเรียน ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 เตรียมพร้อมเปิดเรียน Online ผ่านระบบ Google Classroom/Google Meet ใน PS.Online Learning ระหว่างวันที่ 17-31

Read more text

แจ้งปรับปฏิทินรับสมัครนักเรียน ม.1 ความสามารถฯ,ในเขต,นอกเขต (ห้องเรียนปกติ/IEP/หุ่นยนต์) และ ม.4 ห้องเรียนปกติ (นักเรียนใหม่)

แจ้งปรับปฏิทินรับสมัครนักเรียน ม.1 ความสามารถพิเศษ,ในเขตพื้นที่,นอกเขตพื้นที่ (ห้องเรียนปกติ/IEP/หุ่นยนต์) และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปรับเปลี่ยนกำหนดวันสอบ | ประกาศผล | รายงานตัว | มอบตัว | ปฐมนิเทศ | เรียนปรับพื้นฐาน | เปิดภาคเรียน

Read more text

ย้ำกำหนดการ นักเรียน ม.3 ปี 2563 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 ปี 2564 ห้องเรียนปกติ

#ย้ำและยืนยันกำหนดการ 📌 แจ้งนักเรียน ชั้น ม.3 ของปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ‼ ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ (General Program) ปีการศึกษา 2564 ✅ ไปรายงานตัว วันที่

Read more text

แจ้งกำหนดการ-ตารางเรียน ปรับพื้นฐาน ม.1 ห้องเรียน INTER/EP และ ม.4 ห้องเรียน EP/IEP ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการ-ตารางเรียน โครงการยกระดับความรู้ด้านวิชาการ (เรียนปรับพื้นฐาน) ปีการศึกษา 2564 ม.1 ห้องเรียน INTER/EP และ ม.4 ห้องเรียน EP/IEP ปรับเปลี่ยนเป็นเรียน Online ผ่านระบบ “PS.Online Learning” ใน Google Classroom,

Read more text

แจ้งกำหนดการรับชุดนักเรียน ชุดพละ นักเรียน ม.1 Inter/EP และ ม.4 EP/IEP ปี 2564

แจ้งกำหนดการ รับชุดนักเรียนและชุดพละ สำหรับนักเรียน ม.1 INTER/EP และ ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. (ตามกำหนดการนี้เท่านั้น)

Read more text