Monday, May 27, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 120 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 เบอร์โทรศัพท์ 02-4486931 ต่อ 1183 ตั้งแต่วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2567

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศรายชื่อนักเรียนแต่ละห้อง งานกิจกรรมปฐมนิเทศ – ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ ม.1 และ ม.4

📌ประกาศรายชื่อนักเรียนแยกห้อง งานกิจกรรมปฐมนิเทศ – ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ ⏰ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.30-16.30 ม.1 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://bit.ly/44zfscc ม.4 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://bit.ly/4b9bNUZ

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌แจ้งกำหนดการการปฐมนิเทศ ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

📌 แจ้งกำหนดการการปฐมนิเทศ ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ⏰ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.30-16.30 . ‼️ เปิดดูกำหนดการได้ที่

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ถ่ายภาพและออกแบบกราฟิก)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 120 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 เบอร์โทรศัพท์ 02-4486931 ต่อ 1183 ตั้งแต่วันที่ 7 – 15

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ถ่ายภาพและออกแบบกราฟิก)

ให้ผู้มีรายชื่อ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.20 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และหากมีผู้สละสิทธิ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจะเชิญผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 2 มารายงานตัวตามลำดับต่อไป ตรวจสอบประกาศได้ที่ :

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการงานประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนโพธิทยากร

ประกาศผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการงานประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนโพธิทยากร ผลการพิจารณาเปิดดูได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3UA3ZG2 . มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพยาบาล กลุ่มบริหารทั่วไปโทร.024486130 , 024486931 (ในวันเวลาราชการ) . ข้อมูลโดย งานพยาบาล กลุ่มบริหารทั่วไป ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌กำหนดการจำหน่ายหนังสือและการชำระเงินค่าหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียน INTER EP และ IEP

แจ้งกำหนดการชำระเงิน ค่าหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ ที่นอกเหนือจากโครงการหนังสือเรียนฟรี ห้องเรียน INTER EP และ IEP (**GP ไม่มีหนังสือเรียนที่นอกเหนือจากโครงการหนังสือเรียนฟรี) กำหนดการจำหน่ายหนังสือ (ดูบนภาพข่าว) เวลา 08.30-16.30 น. ณ จุดจำหน่าย ลานโพธิ์พุฒิภิรม (อาคาร 4

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

📌ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบห้องเรียนเตรียมแพทย์ ม.ต้น ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบห้องเรียนเตรียมแพทย์ ม.ต้น ปีการศึกษา 2567 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://bit.ly/4dc6RjH

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่(แม่บ้าน)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานสถานที่ (แม่บ้าน)                2  ตำแหน่ง ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌กำหนดการรับชุดพละ หรือเสื้อแจ็คเก็ต สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน IP/EP และ ม.4 ห้องเรียน IP/EP/IEP

แจ้งนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน IP/EP และ ม.4 ห้องเรียน IP/EP/IEP ที่มอบตัวเข้าเรียนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ให้นำหลักฐาน (ใบรับสินค้าส่วนที่ 2) เพื่อรับชุดพละ หรือเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาว วันจันทร์ที่ 29 เมษายน

Read more text