ประกาศ มาตรการเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ มาตรการเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ใบรับรองสถานประกอบการ “ผ่านมาตรฐาน” / มาตรการป้องกัน COVID-19 ในโรงเรียน / 6 มาตรการหลัก / 6 มาตรการเสริม

Read more text

📌 แจ้งตารางเรียน ม.1-ม.6 (INTER EP IEP และ GP) ปีการศึกษา 2565 ทุกห้องเรียน ทุกแผนการเรียน

 แจ้งตารางเรียน ม.1-ม.6 (INTER EP IEP และ GP) ปีการศึกษา 2565 ทุกห้องเรียน ทุกแผนการเรียน  เปิดดูตารางเรียนทุกระดับชั้นได้ที่ https://bit.ly/3FJcJRf  รายชื่อนักเรียน ม.1 ห้องเรียน INTER / EP / IEP

Read more text

📌 แจ้งผังอาคารเรียน และห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

📌 แจ้งผังอาคารเรียน และห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ⏰ ในการเรียนการสอน Onsite ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 65 เป็นต้นไป 🌐 เปิดดูผังอาคารเรียน และห้องเรียนได้ที่ https://bit.ly/3FLFP2a . 📝 ข้อมูลโดย

Read more text

กำหนดการสมัครเข้าเป็น นักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปีการศึกษา 2565

แจ้งกำหนดการสมัครเข้าเป็น นักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 20 พ.ค. 65 กรอกข้อมูลเพื่อดำเนินการในขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ในระบบทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3laYWJJ คู่มือการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) https://bit.ly/3FII0DM . โปรดศึกษาคู่มือการรับสมัคร และติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลง .

Read more text

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล ดูผลการคัดเลือกทางลิ้งค์ด้านล่างนี้ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล

Read more text

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ-ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

แจ้งกำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ-ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 #นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม วันพุธที่ 11 พ.ค. 65 ระหว่างเวลา 07.30-16.00 น. ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร #เปิดดูกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/3FfRhTI นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร (เสื้อขาว) นักเรียนต้องมีผลการตรวจคัดกรองโควิด-19

Read more text

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ-ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

แจ้งกำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ-ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 #นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม วันอังคารที่ 10 พ.ค. 65 ระหว่างเวลา 07.30-16.00 น. ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร #เปิดดูกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/3wpq39h นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร (เสื้อขาว) นักเรียนต้องมีผลการตรวจคัดกรองโควิด-19

Read more text

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล                  1  ตำแหน่ง ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม

Read more text

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผลและเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผลและเจ้าหน้าที่งานพัสดุ ดูผลการคัดเลือกทางลิ้งค์ด้านล่างนี้ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผลและเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

Read more text

โครงการเรียนเสริมเพิ่มความรู้ช่วงเปิดภาคเรียน “PS INTENSIVE COURSE 2022”

 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมเพิ่มความรู้ช่วงเปิดภาคเรียน “PS INTENSIVE COURSE 2022”  #กำหนดการเรียน วันที่ 2-13 พ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. #เรียนออนไลน์ #ผ่านระบบGoogleClassroom  ค่าสมัครเรียนรวมทุกวิชา 1,200

Read more text