Tuesday, June 25, 2024

เพลงมาร์ช

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนโพธิสารพิทยากร (พ.ส.)

กรุงเทพมหานคร

โพธิสารคือสถานการศึกษา   มุ่งพัฒนาเยาวชนให้ฟูเฟื่อง

ท่านก่อตั้งสร้างคิดกิจรุ่งเรือง  นามกระเดื่องหลวงปู่นวลธมมฺธโร

โพธิสารพิทยากรวอนคติ  อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ

ตนของตนพึ่งตนเมื่อเติบโต  คำพุทโธเสริมนำทำความดี

น้ำเงิน-ชมพูเชิดชูศักดิ์  สัญลักษณ์ก่อเกียรติและศักดิ์ศรี

มีวินัยผูกจิตมิตรไมตรี  ด้วยเรามีน้ำใจนักกีฬา

ความรู้รักสามัคคีนี้เป็นหลัก  อุปสรรคใดใดไม่กังขา

พระดำรัสพระประมุขสู่ประชา  ดั่งแผ่นฟ้าปกเกล้าเหล่าปวงชน

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

ดาวน์โหลดไฟล์เพลงมาร์ชได้ที่ลิงค์ คลิกที่นี่

 

 

เพลงมาร์ชโรงเรียน เวอร์ชั่น Original

เพลงมาร์ชโรงเรียน เวอร์ชั่น Acoustic

red88 dang nhap

8day dang nhap

97win dang nhap

n88 dang nhap

hi88 dang nhap