Monday, May 27, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌แจ้งกำหนดการการปฐมนิเทศ ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

📌 แจ้งกำหนดการการปฐมนิเทศ ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
⏰ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.30-16.30
.
‼️ เปิดดูกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/4b5Qiob