Monday, May 27, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ถ่ายภาพและออกแบบกราฟิก)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 120 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 เบอร์โทรศัพท์ 02-4486931 ต่อ 1183 ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.30 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

**พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มี Portfolio เท่านั้น**
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ถ่ายภาพและออกแบบกราฟิก) ได้ที่ : https://bit.ly/3WzzS38