Monday, May 27, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการงานประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนโพธิทยากร

📌ประกาศผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการงานประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนโพธิทยากร
✅ ผลการพิจารณาเปิดดูได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3UA3ZG2
.
☎️มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพยาบาล กลุ่มบริหารทั่วไปโทร.024486130 , 024486931 (ในวันเวลาราชการ)
.
📒ข้อมูลโดย งานพยาบาล กลุ่มบริหารทั่วไป
🎥ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา