Monday, May 27, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌กำหนดการจำหน่ายหนังสือและการชำระเงินค่าหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียน INTER EP และ IEP

📌 แจ้งกำหนดการชำระเงิน ค่าหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ ที่นอกเหนือจากโครงการหนังสือเรียนฟรี ห้องเรียน INTER EP และ IEP (**GP ไม่มีหนังสือเรียนที่นอกเหนือจากโครงการหนังสือเรียนฟรี)
⏰ กำหนดการจำหน่ายหนังสือ (ดูบนภาพข่าว) เวลา 08.30-16.30 น. ณ จุดจำหน่าย ลานโพธิ์พุฒิภิรม (อาคาร 4 ชั้น 1) รับหนังสือทันที
‼️ เปิดดูรายการหนังสือและยอดชำระได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3xWarhP
.
☎️ มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 024486931 (ในวันเวลาราชการ)
.
📒ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา