Monday, May 27, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ค่ายนักเรียนแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “SAVE WORLD SAVE ENERGY” ปีการศึกษา 2566

งานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดค่ายนักเรียนแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “SAVE WORLD SAVE ENERGY” ปีการศึกษา 2566 เข้ารับฟังบรรยายข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนศรีนครินทร์ และพลังงานทางเลือกอื่น ๆ โดยวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรักษ์ป่า รักษ์โลก การดูนกและสัตว์ป่า และการศึกษาเส้นทางธรรมชาติน้ำตกเอราวัณ โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าร่วมให้ความรู้และช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
📸รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3y3Oey8
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา