การแข่งรถยนต์ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022 : Pushing the limits to race your ambition”

นางสาวศิริภากรณ์ แยบยนต์ นักเรียนชั้น ม.4/2 ได้รับ🏆ถ้วยรางวัลอันดับ 1 ครองแชมป์ประจำสนาม สตรีท เซอร์กิต ในรุ่น ยาริส วันเมคเรซ ในการแข่งขัน”โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง” สนาม 4 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย และ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย และโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม นำโดยนายเฉลียว สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร และนางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารและครูจากทั้งสองโรงเรียน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก นำโดยนายชานันท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) โครงการห้องเรียนพิเศษ EP,IP,IEP ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการ ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านงบประมาณ และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

P.S. Walk and Run To The Future 66 ปี โพธิสารฯ เดิน-วิ่ง เพื่ออนาคตกำหนดได้

เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม P.S. Walk and Run To The Future 66 ปี โพธิสารฯ เดิน-วิ่ง

Read more text

การอบรมธรรมศึกษาและสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดการอบรมธรรมศึกษาและสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 โดยนิมนต์พระคุณเจ้าพระมหาสมศักดิ์ ธมฺมวฑฺฒโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร กล่าวคำปราศรัยจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มีผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 1,172 คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 116 คน ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน

Read more text

การประชุมคณะกรรมการ การจัดทำร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนสังกัด สพม. กท1 ปีการศึกษา 2566

ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธาน นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมในการประชุมคณะกรรมการ การจัดทำร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์

Read more text

ต้อนรับครูย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

นางสิริกร วัฒนธัญญาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ต้อนรับนางสาวศุภาณกุล สุขสมศรี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน

Read more text

การเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตร International Program ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และฝ่ายบริหารโครงการ International Program เข้าพบคณะทำงานด้านการศึกษาของรัฐบาล South Australia เพื่อรับฟังข้อมูลการจัดการเรียนการสอนและ รูปแบบของหลักสูตรของรัฐบาล South Australia รวมถึงได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการเปิดหลักสูตร International Program ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ซึ่งจะเป็นการจัดหลักสูตรในรูปแบบ Intregrated Program

Read more text

ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากรเข้ารับการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นเบื้องต้น (B.T.C.)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำครูเข้ารับการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นเบื้องต้น (B.T.C.) จำนวน 8 คน ได้แก่ ครูปัทพงษ์ ถนอมรัตน์ ครูภูเบศ กระแสโสม ครูอนสรา คำโสภา ครูธนาวุฒิ คำประเสริฐ ครูภัทราพร อิ่มปรีชาวงศ์

Read more text

ตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 44th SEA Age Group Swimming Championships 2022

ด.ช.เขตตะวัน จูวาล่า(เอวิ่น) นักเรียนชั้น ม.2/12 ได้ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย กลุ่ม 3 รุ่น 12-13 ปี ชาย ในการเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 44th SEA Age Group Swimming Championships 2022

Read more text