โครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศใน “โครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติและครูไทยที่มีวิธีการสอนเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษา” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แก่โรงเรียนปลายทางซึ่งเป็นโรงเรียนดีสี่มุมเมืองทั่วประเทศ ระยะเวลา 1 ภาคเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3​ มิถุนายน​ 2564 – 10​ ตุลาคม​ 2564 โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน

Read more text

ค่ายพัฒนาทักษะและศักยภาพ แผนการเรียนเตรียมนิเทศ-มนุษย์ ระดับชั้น ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและงานโสตฯ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ เดินทางไปเข้าค่ายพัฒนาทักษะและศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมตามแผนการเรียนที่ตนเองถนัดและสนใจ โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งการศึกษาดูงาน สัมผัสประสบการณ์จริง ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทักษะภาษาและการสื่อสารเพื่อวิชาชีพในศตวรรษที่ 21” จากวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการศึกษาดูงานและเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ “สวนผักปากช่อง” เมื่อวันที่

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส(la fête annuelle 2020) ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในงาน “A SUIC, le​ français, c’est​ amusant” โดยมีผู้เข้าแข่งขัน 31 โรงเรียน  ผลการแข่งขัน  นางสาวพลอยพรรณ นามไพโรจน์ นักเรียนชั้น ม.6/5 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส

Read more text

แผนการเรียนเตรียมนิเทศ-มนุษย์ ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและงานโสตทัศนศึกษา นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศ-มนุษย์ ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ศึกษาดูงาน คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ โดยทางทีมคณาจารย์ของคณะฯ ให้การต้อนรับ และจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม การเรียนรู้ของครูและนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ เช่น STEM บอร์ดเกม เป็นต้น

Read more text

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ?

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น ??) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น​ ? โรงเรียนโพธิสารพิทยากร​ ปีการศึกษา​ 2562 ​ได้รับการสนับสนุนจากทีมวิทยากรคุณภาพจากคณาจารย์​ และนักศึกษาจากภาควิชาภาษา​ญี่ปุ่น​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​รังสิต​ – ช่วงเช้า​ แบ่งกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม ??กิจกรรมที่​ 1​ การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม​

Read more text

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส??) จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาภาษา​ฝรั่งเศส​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​รังสิต

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส เขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางในงานกิจกรรมประจำปี 2562 (La Fête Anuelle 2019)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส​  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษา​ฝรั่งเศส​ เขตกรุงเทพมหานครและ​ภาคกลางในงานกิจกรรมประจำปี​ 2562​ (La​ Fête​ Anuelle​ 2019) ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส​ คณะอักษร​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยศิลปากร​ วิทยาเขต​พระราชวัง​สนาม​จันทร์ โดยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน​ 4​ รายการ​ และได้รับรางวัลทั้ง​ 4​

Read more text

กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และโครงการ English Program จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีการแสดงละครสั้น Rudolph the Red-nose Reindeer เกมส์ชิงรางวัล Christmas Trivia และการแสดง Christmas Dance เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

Read more text

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนจำนวน 22 คน ครู 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนมัธยมแห่งที่ 39 กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรม

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ สพม.1 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษา​ต่างประเทศ​ (ภาษา​ฝรั่งเศส)​ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน​ทักษะภาษา​ฝรั่งเศส​แบบ​บูรณาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เขต​ 1 ปีการศึกษา​ 2562 ณ​ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการภาษาฝรั่งเศส สพม.1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย​ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน​ 25​ โรงเรียน ซึ่งนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส

Read more text