การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส งานมหกรรมภาษาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (Silapasat Language Festival 2021)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 รายการ ในงานมหกรรมภาษาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (Silapasat Language Festival 2021) ผลการแข่งขันได้รับรางวัลทั้ง 3 รายการ ได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส (Concours de chanson)

Read more text

กิจกรรมค่าย ENGLISH INTEGRATED LEADERSHIP CAMP สำหรับนักเรียนโครงการ International Program Grade 8 ปีการศึกษา 2565

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย ENGLISH INTEGRATED LEADERSHIP CAMP สำหรับนักเรียนโครงการ International Program Grade 8 ปีการศึกษา 2565 เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ฝึกกระบวนการคิดแบบ innovative thinking และกิจกรรมต่าง

Read more text

การสอบสัมภาษณ์และเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ(Essay) ชั้น ม. 4 หลักสูตร EP/IEP

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ(Essay) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) และห้องเรียน Intensive English Program โดยเน้นการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเข้มข้น ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม

Read more text

แผนการเรียน International Program ได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันศิลปะการเต้นนานาชาติ

ด.ญ.รัมภา ยิ่งสกุล (น้องใบพลู) นักเรียนห้อง G7A แผนการเรียน International Program ได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันศิลปะการเต้นนานาชาติ ประเภททีมกลุ่มใหญ่ ฮิปฮอป ในการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 8th CSTD

Read more text

นักเรียนภาษาฝรั่งเศส เข้ารอบชิงชนะเลิศคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ

การประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส (concours de clip video pour promouvoir la langue française) ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ จัดทำโดยนักเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ . ข้อมูลโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดทำโดย นักเรียนแผนการเรียนมนุษย์ศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โดย

Read more text

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “La fiesta española” ในการแข่งขันทักษะภาษาสเปนระดับชาติ

  นางสาวชลิดา โกสุมมาลัย ม.6/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “La fiesta española” ในการแข่งขันทักษะภาษาสเปนระดับชาติ งานวันรวมพลคนรักภาษาสเปน “Día del Español” ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาสเปน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย ได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัล และของรางวัลจากสถานเอกอัครราชทูตสเปน

Read more text

รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอการแข่งทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) รูปแบบ New Normal

นักเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมการแข่งทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) รูปแบบ New Normal ของ สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จัดโดยศูนย์​เครือข่ายพัฒนาการเรียน​การสอนภาษาฝรั่งเศส​ โรงเรียน​มัธยม​วัดนายโรง​ ผลการแข่งขัน 1. รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด” ได้แก่

Read more text

ขอแสดงความยินดีกับครูสถาพร เผือกมุ่ย ได้รับรางวัล ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับครูสถาพร เผือกมุ่ย ได้รับรางวัล ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

Read more text

ขอแสดงความยินดีกับครูประธาน มากะเต ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับครูประธาน มากะเต ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ.2564

Read more text

โครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศใน “โครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติและครูไทยที่มีวิธีการสอนเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษา” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แก่โรงเรียนปลายทางซึ่งเป็นโรงเรียนดีสี่มุมเมืองทั่วประเทศ ระยะเวลา 1 ภาคเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3​ มิถุนายน​ 2564 – 10​ ตุลาคม​ 2564 โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน

Read more text