การมอบถุงยังชีพที่ได้มาจากการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 1

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อม คณะผู้บริหาร ครู และเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมเดินทางไปมอบถุงยังชีพที่ได้มาจากการรับบริจาคเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 1 โดยแบ่งกลุ่มการเดินทาง เป็น

Read more text

นายชนาธิป เสรีพิชัยธรรม นักเรียนชั้นม.6/6 ผ่านการคัดเลือกรับเกียรติบัตรและยกย่องว่ามีความประพฤติดี

นายชนาธิป เสรีพิชัยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ อยู่ในกรอบของศีลธรรม เป็นนักเรียนแกนนำ ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศานาในโรงเรียนโพธิสารพิทยากร จนได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร

Read more text

โครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศใน “โครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติและครูไทยที่มีวิธีการสอนเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษา” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แก่โรงเรียนปลายทางซึ่งเป็นโรงเรียนดีสี่มุมเมืองทั่วประเทศ ระยะเวลา 1 ภาคเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3​ มิถุนายน​ 2564 – 10​ ตุลาคม​ 2564 โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน

Read more text

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน รายการ FJGT Future Junior Golf Thailand 2021

นายกตัญญู ซาระ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน รายการ FJGT Future Junior Golf Thailand 2021 ผลการแข่งขันรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ในรุ่น OPB เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

Read more text

การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2564

ด.ช.พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2564 สรุปผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นยุวชนชาย ประเภท สแครช 10 รอบ เมื่อวันที่

Read more text

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และคณะผู้บริหาร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน แบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more text

วันรักโรงเรียน 65 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียน

ด้วยวันที่ 12 กรกฎาคม 2499 เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักโรงเรียน 65 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อทำบุญระลึกถึงพระคุณของท่านพระครูโพธิสารคุณ (นวล ธมฺมธโร)ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนและเพื่อเป็นสิริมงคลกับ ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ณ ศาลหลวงปู่นวล และวัดโพธิ์บางระมาด

Read more text

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564

Read more text

โครงการห้องเรียน SMF (Sciences- Mathematics-French)

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมโครงการห้องเรียน SMF ร่วมกับ Mme. Caroline Schmitt และคุณวิภา สุจินัย ฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศสสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และอาจารย์สุรัชนี ขัตติยะสุวงศ์ ครูผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาฝรั่งเศส พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องศูนย์สื่อภาษาฝรั่งเศส

Read more text

คณะครูต่างชาติรับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เข็มที่ 1

คณะครูชาวต่างชาติโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร นายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป งานอนามัยโรงเรียนและงานสวัสดิการโครงการพิเศษ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน

Read more text