พิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” และ “อาคารนานาชาติ”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” และ “อาคารนานาชาติ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูประกาศโพธิกิตติ์ (ประสพชัย ปภากโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ เจ้าคณะแขวงบางระมาด ประธานฝ่ายสงฆ์ ในการเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6

Read more text

พิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและชมรมครูเก่าฯ จัดพิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา ยอดเงินทั้งหมด 1,923,102 บาท ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างโรงอาหารและพัฒนาการศึกษา ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 11

Read more text

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะ คณะครูและนักเรียน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และการแสดงเทิดพระเกียรติ ชุด อิ่มอุ่น

Read more text

แผนการเรียนเตรียมบริหาร บัญชี และการบริการ ม.4-5 ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกกว้างสายธุรกิจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดโครงการเปิดโลกกว้างสายธุรกิจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนการเรียนเตรียมบริหาร บัญชี และการบริการ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยคณาจารย์ประจำคณะต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ คณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ และพาเยี่ยมเยี่ยมชมสถานที่จำลองการดำเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจสายการบิน

Read more text

พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สมาคมคนของแผ่นดิน และ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค จัดกิจกรรม มอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2565 โดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับการพิจารณาบุคคล “แม่ตัวอย่าง” ได้แก่ นางสิริกร วัฒนธัญญาการ

Read more text

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างคลิปวิดีโออย่างไรให้โดนใจผู้ประเมิน PA”

งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างคลิปวิดีโออย่างไรให้โดนใจผู้ประเมิน PA” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยวิทยากร นายจักรกฤช เลื่อนกฐิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางละมุง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม

Read more text

การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 9

ด.ญ.รัมภา ยิ่งสกุล นักเรียนห้อง G8A แผนการเรียน International Program ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ฮิปฮอป รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศครั้งที่ 9 “9th CSTD Thailand Dance Grand

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ (แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นำโดยนายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมคณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร การปฏิบัติงานและเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 .

Read more text

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มสังกัด สพม. กท1 กลุ่ม 4

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นสถานที่การจัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 4 นำโดย ดร.ขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ประธานกลุ่ม 4 เป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 3/2565 การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.1 กลุ่ม 4 ณ ห้องประชุมขันติธรรมาภิรม

Read more text

แผนการเรียนเตรียมนิเทศ ม.4-6 ศึกษาดูงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโครงการศึกษาดูงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมนิเทศ ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ แลกเปลี่ยน​เรียนรู้​เรื่องการสร้างสรรค์​สื่อ​ ในหัวข้อ​ “The Creative Ideas in Storytelling” นักเรียนผลิตสื่อกับอาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษา พร้อมนำเสนอผลงานเป็นกลุ่มตนเอง เมื่อวันที่ 27

Read more text