Saturday, February 24, 2024

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

📌กำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียมแพทย์ และเตรียมเภสัช-สหเวช ปีการศึกษา 2566

แจ้งกำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียมแพทย์ และเตรียมเภสัช-สหเวช ปีการศึกษา 2566 “P.S. MED Dream CAMP” สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ ณ โณ ชวาลันรีสอร์ท และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐม  กำหนดการและรายละเอียดอื่นๆ

Read more text
ข่าวและกิจกรรมคณิตศาสตร์รอบรั้วโพธิสารฯ

ค่ายแผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ ระดับชั้น ม.4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 – แผนการเรียนเตรียมวิศวะ และแผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ ปีการศึกษา 2566 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ พบกับกิจกรรม ออกแบบทางวิศวกรรม การผลิตสมัยใหม่ และการหล่อขึ้นรูป กิจรรมยานยนต์วิบาก Adventure Car กิจกรรมนวัตกรรมปลูกพืชไร่ในร่ม Indoor Farming –

Read more text
การงานอาชีพข่าวประชาสัมพันธ์

📌กำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี และการบริการ ปีการศึกษา 2566

แจ้งกำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี และการบริการ ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมนาน่ารีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กำหนดการและรายละเอียดอื่นๆ เปิดดูได้ที่ลิงก์

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

กิจกรรมอำลานักเรียนและปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม “สายใยสัมพันธ์ ผูกพันน้องพี่” และกิจกรรม “โพธิสารสัมพันธ์” ปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 63 “ทศบารมี” ที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการแสดงความรักและความผูกพันอันดีระหว่างครู นักเรียน และโรงเรียน และรับชมคลิปเซอร์ไพรส์จากเพื่อนร่วมรุ่น เลือกตัวแทนประธานศิษย์เก่า

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

การสอบคัดเลือก เข้า ม.1 IP/EP ปีการศึกษา 2567

การสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP) โดยใช้หลักสูตรบูรณาการระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ Government of South Australia และการสอบคัดเลือก โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล ผู้ทรงคุณค่าต่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปี 2566 และเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อเตรียมสู่อาชีพ : พลิกโฉมสร้างโรงเรียนแห่งความสุข” นายสราวุฒิ พัฒรากุล และนายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัล Robot Design Mechanical Design Award

ด.ช.ณัฏฐพล ตัณฑ์เจริญรัตน์ นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1/12 ได้รับรางวัล Robot Design Mechanical Design Award รายการแข่งขัน First Lego League Thailand 2023/2024

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มอบเงินสนับสนุนรางวัลชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Taipei 2023

ด.ช.ณัฏฐพล ตัณฑ์เจริญรัตน์ นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1/12 ได้รับรางวัล Robot Design Mechanical Design Award รายการแข่งขัน First Lego League Thailand 2023/2024

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

พิธีมอบรางวัลการสอบ Pre ม.1 และ Pre ม.4 ประจำปี 2567

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบรวมทุกรายวิชาสูงสุด 5 อันดับแรก ในแต่ละระดับชั้น ของห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ ในโครงการจัดสอบ Pre ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2567 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

การเยี่ยมชมและติดตาม โครงการห้องเรียนดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้เรียนฯ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้า โครงการห้องเรียนดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียน ด้วยการเรียนการสอน แบบ Active Learning ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Google Workspace for Education และ

Read more text