Saturday, February 24, 2024

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

📌กำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียมแพทย์ และเตรียมเภสัช-สหเวช ปีการศึกษา 2566

แจ้งกำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียมแพทย์ และเตรียมเภสัช-สหเวช ปีการศึกษา 2566 “P.S. MED Dream CAMP” สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ ณ โณ ชวาลันรีสอร์ท และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐม  กำหนดการและรายละเอียดอื่นๆ

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัล Robot Design Mechanical Design Award

ด.ช.ณัฏฐพล ตัณฑ์เจริญรัตน์ นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1/12 ได้รับรางวัล Robot Design Mechanical Design Award รายการแข่งขัน First Lego League Thailand 2023/2024

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มอบเงินสนับสนุนรางวัลชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Taipei 2023

ด.ช.ณัฏฐพล ตัณฑ์เจริญรัตน์ นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1/12 ได้รับรางวัล Robot Design Mechanical Design Award รายการแข่งขัน First Lego League Thailand 2023/2024

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

? การกีฬาอีสปอร์ตในรั้วโรงเรียนระดับมัธยม รายการ ESPORTS WHAT? SCHOOL TOUR 2024

เชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในรั้วโรงเรียนระดับมัธยม ชิงทุนการศึกษามูลค่า รวมกว่า 400,000 บาท รายการ ESPORTS WHAT? SCHOOL TOUR 2024 รายละเอียดกำหนดการและสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ลิงก์ https://tesf.or.th/esportswhatschooltour2024/ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 มกราคม 2567 , แข่งขันในวันที่

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายเตรียมความพร้อมสู่การสอบเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสู่การสอบเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนเตรียมแพทย์ และ แผนการเรียนเตรียมเภสัช-สหเวช โดยมีวิชาฟิสิกส์ เคมี TGAT1 TGAT2 TPAT1 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ รายการ Ball Fighting Robot รอบนานาชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games 2023

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robot Games 2023 Taipei ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2566 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ Ball

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1-3 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เดินทางไปศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ ศูนย์โคโบต้าฟาร์ม (KUBOTA FARM) และ พิพิธภัณฑ์สามมิติ (Art of paradise) ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อเรียนรู้เกษตรกรยุคใหม่

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

? การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ IJSO สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ IJSO สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 คุณสมบัติเบื้องต้น 1. เป็นนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 2. เกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 3.5 3. สมัครได้ที่ครูวัชรพงษ์ ธงเงิน ที่ห้อง 432 อาคาร 4

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายเตรียมแพทย์อาสา (Pre-Medical Volunteer Camp) ระดับชั้น ม.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายเตรียมแพทย์อาสา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมแพทย์และแผนการเรียนเตรียมเภสัช-สหเวช ปีการศึกษา 2566 โดยทำกิจกรรมร่วมกับทีมแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน พร้อมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านและยาแผนไทย ที่จัดทำโดยนักเรียนในแผนการเรียน ทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งชุมชน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น กิจกรรมเตรียมแพทย์ผจญภัย(เรียนรู้ทักษะการเอาชีวิตรอด) และพิธีเทียนค่ายเตรียมแพทย์อาสา เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมศึกษาดูงานแผนการเรียนเตรียมแพทย์ และแผนการเรียนเตรียมเภสัช-สหเวช ระดับชั้น ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์วิชาการเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา บริษัท เตรียมแพทย์ จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สู่คณะแพทยศาสตร์และกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่ายปั้นหมอ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 แผนการเรียนเตรียมแพทย์และแผนการเรียนเตรียมเภสัช-สหเวช โดยมีคณาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์

Read more text