Tuesday, June 25, 2024

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

📌ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบห้องเรียนเตรียมแพทย์ ม.ต้น ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบห้องเรียนเตรียมแพทย์ ม.ต้น ปีการศึกษา 2567 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://bit.ly/4dc6RjH

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายให้ความรู้ โครงสร้างหุ่นยนต์บังคับ วงจรควบคุม และจัดการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ นักเรียนชั้น ม.1-2 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายให้ความรู้ โครงสร้างหุ่นยนต์บังคับ วงจรควบคุม และจัดการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ โดยวิทยากรจาก ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย(TREC) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารนานาชาติ เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 รูปภาพเพิ่มเติม :

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักเรียนชั้น ม.4-6 แผนการเรียนเตรียม วิทย์-คอม และห้องเรียนหุ่นยนต์ ระดับชั้น ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียม วิทย์-คอม และห้องเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.3 ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวงจร IOT และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกอบวงจร IOT การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 เมื่อวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นักเรียนชั้น ม.4-6 แผนการเรียนเตรียม วิทย์-คอม/หุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียม วิทย์-คอม/หุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2566 มีการแนะนำระบบ TCAS และทุนการศึกษา พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง และสำรวจความสนใจ ความถนัด

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

📌กำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียมแพทย์ และเตรียมเภสัช-สหเวช ปีการศึกษา 2566

แจ้งกำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียมแพทย์ และเตรียมเภสัช-สหเวช ปีการศึกษา 2566 “P.S. MED Dream CAMP” สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ ณ โณ ชวาลันรีสอร์ท และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐม  กำหนดการและรายละเอียดอื่นๆ

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัล Robot Design Mechanical Design Award

ด.ช.ณัฏฐพล ตัณฑ์เจริญรัตน์ นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1/12 ได้รับรางวัล Robot Design Mechanical Design Award รายการแข่งขัน First Lego League Thailand 2023/2024

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มอบเงินสนับสนุนรางวัลชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Taipei 2023

ด.ช.ณัฏฐพล ตัณฑ์เจริญรัตน์ นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1/12 ได้รับรางวัล Robot Design Mechanical Design Award รายการแข่งขัน First Lego League Thailand 2023/2024

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

? การกีฬาอีสปอร์ตในรั้วโรงเรียนระดับมัธยม รายการ ESPORTS WHAT? SCHOOL TOUR 2024

เชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในรั้วโรงเรียนระดับมัธยม ชิงทุนการศึกษามูลค่า รวมกว่า 400,000 บาท รายการ ESPORTS WHAT? SCHOOL TOUR 2024 รายละเอียดกำหนดการและสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ลิงก์ https://tesf.or.th/esportswhatschooltour2024/ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 มกราคม 2567 , แข่งขันในวันที่

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายเตรียมความพร้อมสู่การสอบเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสู่การสอบเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนเตรียมแพทย์ และ แผนการเรียนเตรียมเภสัช-สหเวช โดยมีวิชาฟิสิกส์ เคมี TGAT1 TGAT2 TPAT1 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ รายการ Ball Fighting Robot รอบนานาชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games 2023

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robot Games 2023 Taipei ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2566 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ Ball

Read more text

red88 dang nhap

8day dang nhap

97win dang nhap

n88 dang nhap

hi88 dang nhap