Monday, May 27, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ในการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567
📸รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3U1Bbpy
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา