Monday, May 27, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษา ของครูและบุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษา ของครูและบุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป โดยมีการศึกษาดูงานโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม และเยี่ยมชมวัดถ้ำพุหว้า อีกทั้งดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2567 ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
📸รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3VEW5fo
📝 ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารทั่วไป
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา