Monday, May 27, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌แจ้งจำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนระดับทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม

📌 ชุดพละแบบใหม่ ปีการศึกษา 2567
✅ แจ้งจำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนระดับทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม
⏰ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.00-12.00 น. (เท่านั้น) ณ ลานโพธิ์ฯ (ชั้นล่าง อาคาร 4) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
.
☎️ มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ งานสวัสดิการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โทร.024486130 024486931 (ในวันเวลาราชการ)
.
📒ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารทั่วไป
🎥 ถ่ายภาพ ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา