Tuesday, June 25, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 120 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 เบอร์โทรศัพท์ 02-4486931 ต่อ 1183 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ ได้ที่ : https://bit.ly/4bH6L2g

red88 dang nhap

8day dang nhap

97win dang nhap

n88 dang nhap

hi88 dang nhap