Monday, May 27, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนเตรียมแพทย์ ม.1 ปีการศึกษา 2567

📌เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนเตรียมแพทย์ ม.1 ปีการศึกษา 2567
🖥 ระยะเวลาสมัครตั้งแต่วันที่ 22-24 เมษายน 2567 สิ้นสุดการสมัคร 24 เมษายน 2567 เวลา 23.59 น. สมัครได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/WJFKnMSvb14f7Z9x5
✅สอบวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 15.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 5 ชั้น 3
📕วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์จำนวน 15 ข้อ และวิชาวิทยาศาสตร์ 45 ข้อ (ประกอบด้วยเนื้อหาฟิสิกส์ 15 ข้อ, เคมี 15 ข้อ และ ชีววิทยา 15 ข้อ) รวมทั้งหมด 60 ข้อ (ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
🎉ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนเตรียมแพทย์ ม.1 วันที่ 29 เมษายน 2567 รับจำนวน 50 คน
💰ชำระเงินค่าเรียน วันที่ 30 เมษายน 2567
📝 ข้อมูลและออกแบบโดย : #งานวิชาการ #เตรียมแพทย์ม.ต้น
🎥 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : #งานโสตทัศนศึกษา