Monday, May 27, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌กำหนดการรับชุดพละ หรือเสื้อแจ็คเก็ต สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน IP/EP และ ม.4 ห้องเรียน IP/EP/IEP

✅ แจ้งนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน IP/EP และ ม.4 ห้องเรียน IP/EP/IEP ที่มอบตัวเข้าเรียนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ให้นำหลักฐาน (ใบรับสินค้าส่วนที่ 2) เพื่อรับชุดพละ หรือเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาว
⏰ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. (เท่านั้น) ณ ลานโพธิ์ฯ (ชั้นล่าง อาคาร 4) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
‼️หมายเหตุ หากใบรับสินค้าหาย ให้ไปติดต่อที่จุดรับเสื้อผ้าในวันและเวลาดังกล่าวค่ะ
⚠️นักเรียนที่มอบตัวเข้าเรียนวันที่ 30 และ 31 มีนาคม 2567 หรือวันอื่น ๆ ให้ติดตามประกาศแจ้งนัดหมายรับชุดอีกครั้ง
.
☎️ มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ งานสวัสดิการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โทร.024486130 024486931 (ในวันเวลาราชการ)
.
📒ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารทั่วไป
🎥 ถ่ายภาพ ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา