Monday, May 27, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่(แม่บ้าน)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานสถานที่ (แม่บ้าน)                2  ตำแหน่ง


ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ระหว่าง 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามโทร. 02-448-6931 ต่อ 1183

หนังสือรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม