Monday, May 27, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌แจ้งผังอาคารเรียน-ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

📌 แจ้งผังอาคารเรียน-ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
⏰ ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 3 เมษายน 2567
🌐 เปิดดูได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3PKCBlK
‼️**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
.
📮 ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารวิชาการ / กลุ่มบริหารทั่วไป
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา