Monday, May 27, 2024

ภาษาไทย

ข่าวและกิจกรรมภาษาไทยรอบรั้วโพธิสารฯ

ค่ายแผนการเรียนเตรียมนิเทศ ม.4-6 ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะแผนการเรียนเตรียมนิเทศ “Hula Hula นิเทศลั้นลา.. ไประยองฮิ!” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2566 เข้าทัศนศึกษา สวนนงนุชพฤกษศาสตร์ จ.ชลบุรี และกิจกรรม “เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ให้นิเทศได้สรรค์สร้าง” รับฟังบรรยายและการใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายภาพ ระยะเลนส์ การจัดองค์ประกอบ การถ่ายภาพสินค้า

Read more text
ข่าวและกิจกรรมภาษาไทยรอบรั้วโพธิสารฯ

การประชันกลอนสด รอบชิงชนะเลิศ

นายคุณาวุฒิ ศรีสมศักดิ์ นักเรียนชั้น ม.๕/๖ และ นายปรเมษฐ์ ภิภพสุขาวดี นักเรียนชั้น ม.๖/๒ ได้รับรางวัลชมเชย การประชันกลอนสด รอบชิงชนะเลิศ และรับโล่เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท เนื่องในงาน“สายสัมพันธ์วรรณศิลป์ ๓๖ ปีสถาบันสุนทรภู่ และ

Read more text
ข่าวและกิจกรรมภาษาไทยรอบรั้วโพธิสารฯ

กิจกรรมศึกษาดูงานแผนการเรียนเตรียมนิเทศ ระดับชั้น ม.4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานโสตทัศนศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมนิเทศ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติทางด้านนิเทศศาสตร์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอาคารมาลีนนท์

Read more text
ข่าวและกิจกรรมภาษาไทยรอบรั้วโพธิสารฯ

กิจกรรม “รำลึกเกียรติคุณสนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทย”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “รำลึกเกียรติคุณสนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทย” โดยมีการชมวีดิทัศน์ การใช้ภาษาไทย กิจกรรมการแสดงชุด “สังข์ทอง ตอนรจนาเลือกคู่” กิจกรรมแปลงร่างสร้างตัวละคร กิจกรรม “วิวัฒน์วรรณศิลป์” การแข่งขันประกวดคัดลายมือ การแข่งขันเล่าข่าว การแข่งขันตอบคำถามสุนทรภู่ และการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาไทย

? ประกาศผลการแข่งในกิจกรรม “รำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทย” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

ประกาศผลการแข่งในกิจกรรม “รำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทย” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผู้ที่มีรายชื่อติดต่อรับรางวัลได้ที่กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 . ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯภาษาไทย กลุ่มบริหารวิชาการ ออกแบบประชาสัมพันธ์โดย :

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาไทย

? เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆ เนื่องในวัน “รำลึกเกียรติคุณ สุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2566

เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆ เนื่องในวัน “รำลึกเกียรติคุณ สุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2566 ลิงก์การสมัครและ กำหนดการแข่งขันดูตามรายละเอียดบนภาพโปสเตอร์ ประกาศผลการแข่งขันทุกรายการวันที่ 4 ส.ค. 66 . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มสาระฯภาษาไทย กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130

Read more text
ข่าวและกิจกรรมภาษาไทยรอบรั้วโพธิสารฯ

ค่ายพัฒนาทักษะแผนการเรียนเตรียมนิเทศ ระดับชั้น ม.4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะแผนการเรียนเตรียมนิเทศ “ตัวแม่ จะแคร์เพื่อ” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 ทำกิจกรรมโซน Adventure โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกิจกรรม Walk Rally กิจกรรมรับขวัญชาวค่าย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พี่น้องเตรียมนิเทศ รับฟังบรรยายการถ่ายวิดีโอ การตัดต่อวิดีโอ การสร้างสื่อ

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาไทย

? กำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียม นิเทศ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2565

 กำหนดการค่ายแผนการเรียนเตรียม นิเทศ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. – 1 มี.ค. 66 ณ ภูไอยรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก .  เปิดดูกำหนดการได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3SnMKVG  มีคำถามหรือต้องการสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ติดต่อได้ที่

Read more text
ข่าวและกิจกรรมภาษาไทยรอบรั้วโพธิสารฯ

การแข่งขันแต่งบทกวี จากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 12

นายคุณาวุฒิ ศรีสมศักดิ์ นักเรียนชั้น ม.4/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” สื่อกตัญญูกตเวที ?ถ้วยรางวัลพร้อมเงินจำนวน 2,000 บาท ในการแข่งขันแต่งบทกวี จากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 12 ระดับภาค 310-ดี

Read more text
ข่าวและกิจกรรมภาษาไทยรอบรั้วโพธิสารฯ

แผนการเรียนเตรียมนิเทศ ม.4-6 ศึกษาดูงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโครงการศึกษาดูงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมนิเทศ ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ แลกเปลี่ยน​เรียนรู้​เรื่องการสร้างสรรค์​สื่อ​ ในหัวข้อ​ “The Creative Ideas in Storytelling” นักเรียนผลิตสื่อกับอาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษา พร้อมนำเสนอผลงานเป็นกลุ่มตนเอง เมื่อวันที่ 27

Read more text