นายชนาธิป เสรีพิชัยธรรม นักเรียนชั้นม.6/6 ผ่านการคัดเลือกรับเกียรติบัตรและยกย่องว่ามีความประพฤติดี

นายชนาธิป เสรีพิชัยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ อยู่ในกรอบของศีลธรรม เป็นนักเรียนแกนนำ ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศานาในโรงเรียนโพธิสารพิทยากร จนได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร

Read more text

ค่ายต้นกล้าตุลาการ (law camp) ครั้งที่ 1 แผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ (law camp) ครั้งที่ 1 โดยจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง โรงเรียนบ้านบึงตะกาด ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เป็นการนำความรู้ของนักเรียนไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอก – กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และความสามัคคีในหมู่คณะ – และการอบรมโดยวิทยากรเกี่ยวกับการเป็นนักกฎหมายและนักรัฐศาสตร์ที่ดี – ศึกษาบริบทแวดล้อมและแนวทางการบริหารจัดการชุมชนจากประธานชุมชนปากน้ำประแสร์ – กิจกรรมเก็บข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักเรียนแผนการเรียนอย่างเป็นทางการ

Read more text

กิจกรรมทดลองเกมในพื้นที่จริง (On-site Implementation) ภายใต้โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2

กิจกรรมทดลองเกมในพื้นที่จริง (On-site Implementation) ภายใต้โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2 ทีมโรงเรียนโพธิสารพิทยากร มองเห็นความสำคัญของ การจัดการบริหารทรัพยากรของมนุษย์ ซึ่งสะท้อนผ่านปัญหาต่างๆ มากมาย จึงออกบอร์ดเกม ที่มีชื่อว่า ME WE World ที่มุ่งเน้นให้ผู้เล่นรู้จักการบริหารทรัพยากร และเลือกสรรชีวิตของตนเองให้มีระบบ ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบต่อมวลสังคมภาพรวม

Read more text

แผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ โดยนำคณะครูและนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ จำนวน 21 คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”และ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

Read more text

งานเกมและการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (Games and Learning 2020)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียน 4 คน ประกอบด้วย นายวิญญู รังสีเลิศ ม.6/6 นายวรยล ลลวลัย ม.6/6 นายอภิวิชญ์ จันทร์แต้ม ม.6/6 นายประโชติ อักษรนิตย์ ม.6/7 และครูผู้ฝึกสอน

Read more text

การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการแข่งขัน #รอบคัดเลือก ได้เหรียญทองอันดับ ที่ 8 จากผู้เข้ารอบ 11 ทีม (แข่งขัน 63 ทีมทั่วประเทศ)

Read more text

การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

Read more text

ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย (ทัศนศึกษา) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 (2/4 – 2/12) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more text

พิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562 “22 ปีสอบธรรมศึกษา พัฒนาปัญญาตามวิถีพุทธ” โดยมีผู้เข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 442 คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 432 คน ธรรมศึกษาชั้นเอก

Read more text

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานมูลนิธิร่มฉัตร มีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3,495 คนจากโรงเรียนทั้งหมด 1,140 แห่ง โดย รมว.ศธ. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล วันที่ 24

Read more text