รับสมัคร ม.4 EP และ IEP ปี 2564

*** ปิดรับสมัครแล้ว ***

📌 เปิดระบบ รับสมัครนักเรียน ม.4 โครงการ English Program [EP] และ Intensive English Program [IEP]
✅ รายละเอียดและประกาศรับสมัครเปิดดูได้ที่ http://bit.ly/3b1K2kM
🌎 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://49.229.102.165/admission/
📬 มีปัญหาระบบ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Line ID : @tcr2679o หรือคลิก(บนมือถือ) https://lin.ee/znKgDLg
.
.
## ขั้นตอนการรับสมัคร ม.1 inter ep / ม.4 ep iep
1.กรอกข้อมูลที่ www.ps.ac.th/admission
2.แนบเอกสารการเรียน
3.ชำระเงินค่าดำเนินการจัดสอบ
4.รอการตรวจสอบเอกสารจากคณะกรรมการ
5.ถ้าคณะกรรมการต้องการเอกสารเพิ่มเติม จะมีอีเมลแจ้งรายละเอียดที่ต้องการ และให้แนบเอกสารตามที่แจ้ง
6.เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อย จะสามารถพิมพ์ใบประจำตัวผู้สมัคร
##ขั้นตอนโดยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ##
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
🎙 ประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา