แจ้งผังอาคารเรียน และห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 แจ้งผังอาคารเรียน และห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ข้อมูลตามแจ้งนี้ใช้เมื่อมีการเปิดการเรียนการสอน Onsite ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  เปิดดูผังและห้องเรียนได้ที่ https://bit.ly/3qNzmfN . ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารวิชาการ ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา

Read more text

ระเบียบโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่อง เครื่องแต่งกาย ทรงผมนักเรียน และการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

แจ้งระเบียบโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ว่าด้วยเรื่อง .. เครื่องแต่งกาย ทรงผมนักเรียน และการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เปิดอ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ https://bit.ly/3oH1OPO . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Read more text

นักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ม. 4 – ม.5 เข้าร่วมการอบรม Online + Onsite ในหัวข้อ เล่าเป็นคลิป CLIP CAN TELL / VDO สั้น ทำด้วยมือถือ

ขอเชิญ นักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ม. 4 – ม.5 เข้าร่วมการอบรม Online + Onsite ในหัวข้อ เล่าเป็นคลิป CLIP CAN TELL / VDO สั้น ทำด้วยมือถือ โดย

Read more text

พ.ส. อยู่กับเราไม่เหงานะ” EP3

📌13 พ.ย. 64 นี้ เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป เตรียมพร้อมสนุกไปกับเรา ในรายการ “พ.ส. อยู่กับเราไม่เหงานะ” EP3 จัดโดยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 🎥 รายการออนไลน์ สร้างความสุข ให้กับเพื่อน ๆ นักเรียนทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนประถม

Read more text

ขอแสดงความยินดีกับ นางสิริกร วัฒนธัญญาการ และ นายศิวาวุฒิ รัตนะ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

Read more text

โครงการแนะแนว “น้องสายวิทย์-คอม” สำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียม วิทย์-คอมฯ ม.4-ม.6

แจ้งนักเรียนแผนการเรียนเตรียม วิทย์-คอมฯ ม.4-ม.6 เข้าร่วมโครงการแนะแนว “น้องสายวิทย์-คอม” เพื่อทราบแนวทางการเตรียมตัว ประสบการณ์ จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า ในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์ จัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา

Read more text

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน ม.ต้น (ม.1-ม.3)

แจ้งกำหนดการ การเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน ม.ต้น (ม.1-ม.3) ทั้งชายและหญิง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 (ตามตารางกำหนดการแต่ละระดับชั้นและห้องเรียน) ณ บริเวณสนามหลวงพิลาศวรรณสาร-สนามหน้าเสาธง โปรดอ่านเอกสารชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ กำหนดการ และการเตรียมเอกสารต่าง

Read more text

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจการนักเรียน และพนักงานอาคารสถานที่

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจการนักเรียน      1  ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่               1  ตำแหน่ง ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 ประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ที่ยังมีการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในอัตราที่สูง  เปิดดูประกาศได้ที่ https://bit.ly/3CH6FXd ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา

Read more text