Friday, July 12, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่(แม่บ้าน)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานสถานที่ (แม่บ้าน)                2  ตำแหน่ง ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌กำหนดการรับชุดพละ หรือเสื้อแจ็คเก็ต สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน IP/EP และ ม.4 ห้องเรียน IP/EP/IEP

แจ้งนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน IP/EP และ ม.4 ห้องเรียน IP/EP/IEP ที่มอบตัวเข้าเรียนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ให้นำหลักฐาน (ใบรับสินค้าส่วนที่ 2) เพื่อรับชุดพละ หรือเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาว วันจันทร์ที่ 29 เมษายน

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนเตรียมแพทย์ ม.1 ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนเตรียมแพทย์ ม.1 ปีการศึกษา 2567 ระยะเวลาสมัครตั้งแต่วันที่ 22-24 เมษายน 2567 สิ้นสุดการสมัคร 24 เมษายน 2567 เวลา 23.59 น. สมัครได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/WJFKnMSvb14f7Z9x5 สอบวันที่ 26 เมษายน

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌แจ้งกำหนดการโครงการยกระดับความรู้ด้านวิชาการ (เรียนปรับพื้นฐาน) ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียน IP(G10) , EP, IEP และ GP ปีการศึกษา 2567

แจ้งกำหนดการโครงการยกระดับความรู้ด้านวิชาการ (เรียนปรับพื้นฐาน) ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียน IP(G10) , EP, IEP และ GP ปีการศึกษา 2567 กำหนดการระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌แจ้งกำหนดการโครงการยกระดับความรู้ด้านวิชาการ (เรียนปรับพื้นฐาน) ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียน IP(G7) , EP, IEP และ GP ปีการศึกษา 2567

แจ้งกำหนดการโครงการยกระดับความรู้ด้านวิชาการ (เรียนปรับพื้นฐาน) ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียน IP(G7) , EP, IEP และ GP ปีการศึกษา 2567 กำหนดการระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง                                 

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌หน้านี้หน้าร้อน!! แต่ห้องเรียน “เราหนาวนะ” เสื้อกันหนาวโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

หน้านี้หน้าร้อน!! แต่ห้องเรียน “เราหนาวนะ” เสื้อกันหนาวโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ใส่ได้ทุกวันและเวลาที่แอร์เย็นฉ่ำ สามารถสั่งซื้อได้ในวันที่ 22 เมษายน 67 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร หรือในช่วงเปิดภาคเรียน (ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกติดต่อสั่งซื้อได้ที่โรงเรียนค่ะ) . มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌แจ้งผังอาคารเรียน-ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

แจ้งผังอาคารเรียน-ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 3 เมษายน 2567 เปิดดูได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3PKCBlK **ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ . ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารวิชาการ /

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌แจ้งจำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนระดับทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม

ชุดพละแบบใหม่ ปีการศึกษา 2567 แจ้งจำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนระดับทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.00-12.00 น. (เท่านั้น) ณ ลานโพธิ์ฯ (ชั้นล่าง อาคาร

Read more text
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ชุดพละแบบใหม่ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียน EP IEP GP , ห้องเรียน G7 และ G10 ปีการศึกษา 2567

ชุดพละแบบใหม่ ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียน EP IEP GP (เสื้อปักโลโก้โรงเรียนฯ) , ห้องเรียน G7 และ G10 (เสื้อปักโลโก้ International Program)

Read more text

red88 dang nhap

8day dang nhap

97win dang nhap

n88 dang nhap

hi88 dang nhap