แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ทุกห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และตารางเรียนออนไลน์

📌 แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ทุกห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และตารางเรียนออนไลน์ ✅ รายชื่อนักเรียน พร้อม Email สำหรับการเข้าเรียน https://bit.ly/3fkg4JK 🌍 ตารางเรียน ม.2 https://bit.ly/3c6MIh8 🌍 ตารางเรียน

Read more text

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียน EP/IEP/ปกติ-GP ปีการศึกษา 2564 และตารางเรียนออนไลน์

แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียน EP/IEP/ปกติ-GP ปีการศึกษา 2564 และตารางเรียนออนไลน์ รายชื่อนักเรียน ม.4 (ทุกห้องเรียน) https://bit.ly/3uBjflK ตารางเรียน ม.4 ห้องเรียน EP (4/1-4/2) https://bit.ly/2TqJtKR ตารางเรียน ม.4 ห้องเรียน

Read more text

ประกาศกำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่อง กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เปิดดูประกาศฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3i5z29V โปรดอ่าน ในส่วนของ รายชื่อนักเรียน / ห้องเรียน / ตารางเรียน ของทุกระดับชั้น จะแจ้งให้ทราบในประกาศถัดไป …. มีคำถามข้อสงสัยใดๆ

Read more text

รับหนังสือเรียนฟรีและเอกสารประกอบการเรียน ม.4

📌 แจ้งนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ทุกแผนการเรียน ✅ #เฉพาะห้องเรียน EP/IEP ที่มอบตัวเมื่อ 11 เม.ย. 64 และ #ห้องเรียนปกติ ที่มอบตัวเมื่อ 13 พ.ค. 64

Read more text

รถตู้บริการรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนโพธิสาร

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล พื้นที่ให้บริการรถตู้บริการ-รับส่งนักเรียน และเบอร์ติดต่อสอบถาม ให้บริการโดยบุคคลภายนอก และครูเกษียณอายุราชการ ข้อมูลเส้นทางและเบอร์ติดต่อ https://bit.ly/3c1yAFT ทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้เพื่อสะดวกต่อการติดต่อสอบถามเท่านั้น ไม่สามารถตอบคำถามเส้นทางค่าใช้จ่ายใด ๆ โปรดติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการ . ข้อมูลโดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา

Read more text

ขอแสดงความยินดี นางสิริกร วัฒนธัญญาการ และ นายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “บุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา” ประจำปี 2564

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ขอแสดงความยินดี นางสิริกร วัฒนธัญญาการ และ นายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “บุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา” ประจำปี 2564 เอกสารอ้างอิง https://bit.ly/3i31jOb .. ข้อมูลโดย

Read more text

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน ดูผลการคัดเลือกทางลิ้งค์ด้านล่างนี้ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

Read more text

กำหนดการและขั้นตอน มอบตัว ม.1 ห้องปกติ / IEP / ROBOT

แจ้งขั้นตอนดำเนินการมอบตัว และชำระเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ, นอกเขตพื้นที่บริการ, เงื่อนไขพิเศษ [ห้องปกติ | IEP | ROBOT ] ปีการศึกษา 2564 1) กรอกข้อมูลการมอบตัว แนบเอกสาร และพิมพ์ใบมอบตัวที่ลิงค์ http://www.ps.ac.th/confirm

Read more text

กำหนดการและขั้นตอน มอบตัว ม.4 ห้องเรียนปกติ

แจ้งขั้นตอนดำเนินการมอบตัว และชำระเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2564 1) กรอกข้อมูลการมอบตัว แนบเอกสาร และพิมพ์ใบมอบตัวที่ลิงค์ http://www.ps.ac.th/confirm 2) ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/2YQ0w9H แล้วพิมพ์สลิป นำเอกสารในข้อ 1) และ

Read more text

การจำหน่ายหนังสือและชำระเงินค่าหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ ม.1 – ม.3 ห้องเรียน INTER EP และ IEP ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการจำหน่ายหนังสือและชำระเงินค่าหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ (นอกเหนือจากโครงการหนังสือเรียนฟรี) สำหรับนักเรียน ม.1 – ม.3 ห้องเรียน INTER EP และ IEP ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 28 – 31 พ.ค. 64 ตามระดับชั้น

Read more text