การแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล Potisarn Music Award ครั้งที่ 18

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล Potisarn Music Award ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวทีหน้าเสาธง สนามหลวงพิลาศวรรณสาร

Read more text

การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

วงโยธวาทิต โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ประเภท Street Parade Division 1 (ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัด จำนวนผู้แสดง แต่ต้องมากกว่า 40 คนขึ้นไป) ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่

Read more text

การเเข่งขันขับขานประสานเสียง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นศูนย์การแข่งขันขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2

Read more text

เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนนักเรียนและครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรม ในงาน Kagoshima Asian Youth Arts Festival ครั้งที่ 14 ณ เมืองคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562

Read more text

การซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ งาน Kagoshima Asian Youth Arts Festival ครั้งที่ 14

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นเจ้าภาพฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ ร่วมกับโรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนบางปะกอก วิทยาคม โรงเรียนศึกษานารีวิทยา และโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน เพื่อเป็นตัวแทนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน Kagoshima Asian Youth Arts Festival ครั้งที่ 14 ณ เมืองคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

Read more text

การประกวดรำวงมาตรฐานและ PS Got Talent ครั้งที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการประกวดรำวงมาตรฐานและ PS Got talent ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน “ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ” ครั้งที่ 17 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 6

Read more text

การประกวดวงโฟล์คซอง ครั้งที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการประกวดวงโฟล์คซอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งการประกวดวงโฟล์คซองเป็น ระดับชั้น ม.ต้น และ ม. ปลาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

Read more text

“ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ” ครั้งที่ 17

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดงาน “สืบสานพระราชปณิธานแผ่นดินธรรม” “ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ” ครั้งที่ 17 เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ จัดนิทรรศการวิชาการการแสดงผลงานของนักเรียน โดยนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธี ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร และบริเวณลานโพธิ์พุฒภิรม

Read more text

วงโพธิสารซิมโฟนี แสดงดนตรีในงาน“เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

วงโพธิสารซิมโฟนี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมแสดงดนตรีในงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562

Read more text