Sunday, February 5, 2023

การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประจำปีการศึกษา 2562

Read more text

ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 8 โดยมีฐานกิจกรรม ทั้งหมด 10 ฐาน ได้แก่ ซูโดกุ, จัตุรัสกกล (เรขาคณิต), DaVINCHI ถอดรหัส, ตวงน้ำ, แทนแกรม, Kahoot, อ้อมกอดแห่งรัก, ใบ้คำ, อะไรหนักกว่ากัน

Read more text