Sunday, April 14, 2024
ข่าวและกิจกรรมคณิตศาสตร์รอบรั้วโพธิสารฯ

ค่ายแผนการเรียนเตรียมวิศวะ-เตรียมสถาปัตย์ ระดับชั้น ม.4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ และแผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ ปีการศึกษา 2565 ทัศนศึกษา ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ และเข้าศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก และแผนการเรียนเตรียมวิศวะ พบกับกิจกรรม workshop สนุกคิดพิชิต Robo-glove สนุกคิกพิชิต ลาสไมล์เดลิเวอรี่ แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ รับฟังการบรรยายภาพรวมงาน Sketch ขีดเส้น วาดรูปร่าง วาดขึ้นรูปทรง เรียนรู้ทฤษฎี Perspective 1 จุด, 2 จุด ทฤษฎีสีน้ำ โมเดลหลังคาบ้าน 3 แบบ พร้อม Workshop ณ ธารา ชลพฤกษ์ รีสอร์ท เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566
?รูปภาพเพิ่มเติม : http://bit.ly/3E7b0FM
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา