Tuesday, December 12, 2023
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายเตรียมแพทย์อาสา (Pre-Medical Volunteer Camp) ระดับชั้น ม.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายเตรียมแพทย์อาสา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมแพทย์และแผนการเรียนเตรียมเภสัช-สหเวช ปีการศึกษา 2566 โดยทำกิจกรรมร่วมกับทีมแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน พร้อมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านและยาแผนไทย ที่จัดทำโดยนักเรียนในแผนการเรียน ทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งชุมชน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น กิจกรรมเตรียมแพทย์ผจญภัย(เรียนรู้ทักษะการเอาชีวิตรอด) และพิธีเทียนค่ายเตรียมแพทย์อาสา เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2566 ณ ศูนย์กิจกรรมวังดุมเมาท์เทนแคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี
📸รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3s6yfx2
📝 ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา