Tuesday, December 12, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 ลงทะเบียนเลือกวิชาเลือกอาชีพ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

📌 แจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ทุกห้องเรียน)
✅ ให้ลงทะเบียนเลือกวิชาเลือกอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2566 เวลา 10.50 น. เป็นต้นไป จนถึงวันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 2566
✅ เพื่อเป็นวิชาเรียนในภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมีรายวิชาเลือกอาชีพที่เปิดดังลิงก์นี้ https://bit.ly/46WzfTq
🌍 ลงทะเบียนได้ที่ http://171.102.62.73/elective
⚠ นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกวิชาลงทะเบียนได้ 2 ครั้งเท่านั้น หลังจากนั้นระบบจะแจ้งให้ติดต่อที่วิชาการโดยตรง ดังนั้นโปรดพิจารณาการเลือกวิชาเรียนอย่างถี่ถ้วน
📮มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 กด 1 (ในวันเวลาราชการ)
——————-
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
📚 ระบบการลงทะเบียนโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา