Tuesday, December 12, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

📌 กำหนดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ม.4 แผนการเรียนเตรียมแพทย์ และเภสัช-สหเวช ปีการศึกษา 2566

📌 กำหนดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ม.4 แผนการเรียนเตรียมแพทย์ และเภสัช-สหเวช ปีการศึกษา 2566
⏰ วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566
✅ ณ ศูนย์ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์วัดชิโนรสารามวรวิหาร และมหาวิทยาลัยสยาม
🌐 เปิดดูกำหนดการได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/46bSIyU
.
📥 ข้อมูลโดย กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥 ออกแบบประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา