Tuesday, December 12, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ

📌 กำหนดการจัดค่ายกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Intensive English Program ม.4 ปีการศึกษา 2566

📌 กำหนดการจัดค่ายกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการ
(Integrated English Camp) สำหรับนักเรียนโครงการ Intensive English Program ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566
⏰ ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2566
✅ ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี
🌐 เปิดดูกำหนดการได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3PKCZBa
.
📥 ข้อมูลโดย กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ / กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥 ออกแบบประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา