Tuesday, December 12, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ

📌 กำหนดการจัดค่ายนักเรียนโครงการฯ English Program ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2566 “English Program Camp 2023”

📌 กำหนดการจัดค่ายนักเรียนโครงการฯ English Program ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2566 “English Program Camp 2023”
⏰ ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2566
✅ ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
🌐 เปิดดูกำหนดการได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3t0QcNq
.
📥 ข้อมูลโดย โครงการฯ English Program / กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥 ออกแบบประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา