Tuesday, December 12, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ

📌 กำหนดการจัดโครงการศึกษาดูงาน แผนการเรียนเตรียมมนุษย์-ครุศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2566

📌 กำหนดการจัดโครงการศึกษาดูงาน แผนการเรียนเตรียมมนุษย์-ครุศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2566
✅ ณ คณะมนุษยศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร
⏰ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 – 17.30 น. (นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน) **ลงทะเบียน 07.00-07.30 น.
🌐 เปิดดูกำหนดการได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3LuaN3a
.
📥 ข้อมูลโดย แผนการเรียนเตรียมมนุษย์-ครุศาสตร์/ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ / กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥 ออกแบบประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา