Tuesday, December 12, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ

📌 กำหนดการจัดค่ายนักเรียนโครงการฯ English Program ระดับชั้น ม.3, ม.4 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 “English Program Camp 2023”

📌 กำหนดการจัดค่ายนักเรียนโครงการฯ English Program ระดับชั้น ม.3, ม.4 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 “English Program Camp 2023”
⏰ ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2566
✅ ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี
🌐 เปิดดูกำหนดการได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3ZoXR4a
.
📥 ข้อมูลโดย โครงการฯ English Program / กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥 ออกแบบประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา