ฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-19 ม.ปลาย เข็มที่ 2

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช (แยกไฟฉาย) ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนรอบเก็บตก เข็มที่ 1 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยงานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป ดูแลและประสานงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<