ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 ให้กำลังใจนักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ต้อนรับ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<