โพธิสารฉีดแล้วนะ วัคซีนป้องกัน covid-19

📰PS News โพธิสารฉีดแล้วนะ 💉วัคซีนป้องกัน covid-19
👨‍🔬ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเผย 1 ธันวาคมนี้ โรงเรียนอาจได้เปิดภาคเรียนแบบ Onsite หลังนักเรียนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม !!!

🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา