กิจกรรมค่ายออนไลน์ “BUSINESS MARKETING For Gen-Z” สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – ม.5 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ

📌 โครงการกิจกรรมค่ายออนไลน์ “BUSINESS MARKETING For Gen-Z” สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – ม.5 แผนการเรียนเตรียม บริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
⏰ กำหนดการกิจกรรม วันที่ 20-22 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. (3 รอบ ๆ ละ 1 วัน)
✅ วิทยากรโดย คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
🌐 เปิดดูกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/3BWYoOr
.
🖥 หากมีคำถามข้อสงสัยใด ๆ ติดต่อได้ที่ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ โทร.024486130 ต่อ 325
.
📋 ข้อมูลโดย แผนการเรียนเตรียม บริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา