ขอแสดงความยินดีกับครูสถาพร เผือกมุ่ย ได้รับรางวัล ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับครูสถาพร เผือกมุ่ย ได้รับรางวัล ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร