ลงทะเบียนขอรับวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม (SINOPHARM)ให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 10-18 ปี ในโครงการ “VACC 2 School”

📌 แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนขอรับวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม (SINOPHARM)ให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 10-18 ปี ในโครงการ “VACC 2 School” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
✅ สามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR-Code หรือคลิกที่ลิงค์ https://bit.ly/38X0T6s (ใช้อีเมลของนักเรียน ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ @ps.ac.th ในการลงทะเบียน)
⏰ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 13 กันยายน 2564 (ก่อนเวลา 16.30 น.)
‼️ โปรดศึกษาข้อมูล รายละเอียดคุณสมบัติ และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน ก่อนลงทะเบียน พร้อมตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง
.
📮 ข้อมูลโดย : งานอนามัยโรงเรียน
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา