นักเรียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดให้นักเรียนเลขที่ และ เลขคู่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ดำเนินการตรวจโดย ไลฟ์เฮาส์คลินิกเวชกรรม หรือนำผลการตรวจด้วยตนเอง ภายใน 72 ชั่วโมงยื่นผลการตรวจที่โรงเรียน สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite

Read more text

พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2564

สมาคมคนของแผ่นดิน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2564 โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตร นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ นายกสมาคมคนของแผ่นดิน กล่าวรายงาน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับการพิจารณาบุคคล “พ่อตัวอย่าง” ดังนี้ 1.นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ 2.นายอานุภาพ

Read more text

พ.ส. อยู่กับเราไม่เหงานะ EP.4 “Winter Love Song”

รายการดนตรีออนไลน์ EP.4 “พ.ส. อยู่กับเราไม่เหงานะ” Winter Love Song ผ่านระบบ Facebook Live เพื่อมอบความสุขให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีกิจกรรม เช่น การร้องเพลง เล่นดนตรี ตอบคำถามชิงรางวัล รีแอดคลิปผลงานทางด้านดนตรีจาก youtube หรือ

Read more text

ค่าย “เล่าเป็นคลิป Clip Can Tell | vdo สั้นทำด้วยมือถือ” ครั้งที่ 2 แผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ม.4 – ม.5

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่าย เล่าเป็นคลิป Clip Can Tell | vdo สั้นทำด้วยมือถือ ครั้งที่ 2 Onsite สำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ม.4 – ม.5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร วิทยากรโดย

Read more text

การแต่งกาย ทรงผมนักเรียน และการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ปีการศึกษา 2564 ของเยาวรุ่นโพธิสาร

ระเบียบการแต่งกาย ทรงผมนักเรียนและการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ปีการศึกษา 2564 ของเยาวรุ่นโพธิสาร ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดทำและประชาสัมพันธ์โดย : โสตทัศนศึกษา

Read more text

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับบุคลากรในโรงเรียน

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยให้ครูและบุคลากร เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร ดำเนินการตรวจโดย ไลฟ์

Read more text

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยสยาม

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับ โรงเรียนเครือข่าย 5 สถาบัน เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการร่วมกัน ประกอบด้วย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม

Read more text

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่าย เล่าเป็นคลิป Clip Can Tell | vdo สั้นทำด้วยมือถือ

แผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่าย เล่าเป็นคลิป Clip Can Tell | vdo สั้นทำด้วยมือถือ ครั้งที่ 1 Online สำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ม. 4 – ม.5 วิทยากรโดย อ.เมษ

Read more text

อบรมการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA) ตามแนวทางการประเมินวิทยฐานะ ว.9

งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA) ตามแนวทางการประเมินวิทยฐานะ ว.9” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยรับเกียรติจาก ดร.นพดล คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาข้าราชการครูให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะในการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน เมื่อวันที่

Read more text

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการแต่งหน้าทำผม สำหรับนักพัฒนาอาคารสถานที่ แม่บ้าน นักการภารโรง

นายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการแต่งหน้าทำผม สำหรับนักพัฒนาอาคารสถานที่ แม่บ้าน นักการภารโรง โดยมีพนักงานขับรถ นักการภารโรง และแม่บ้าน เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมแต่งหน้าและทำผมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 5 ชั้น 1

Read more text