นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมมนุษย์-ครุศาสตร์ ศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมมนุษย์-ครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจ ความรู้ความเข้าใจและได้แนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ข้อมูลโดย

Read more text

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล “P.S. Futsal Championship 2022” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “P.S. Futsal Championship 2022” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรายการ “P.S. Futsal Championship 2022” รุ่นอายุไม่เกิน 14

Read more text

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ ศึกษาดูงานบริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ ปีการศึกษา 2565 เยี่ยมชมสำนักงานขาย ธุรกิจการขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ในสำนักงาน ณ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย คุณพิมพ์รัตน์

Read more text

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ วัดโพธิ์และวัดจำปา ประจำปี 2565

งานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ โดยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมขบวนในพิธีและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดโพธิ์และวัดจำปา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา . ภาพกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<

Read more text

ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2022

นักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2022 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (Badminton Asia U17 & U15 Junior Championships 2022) ระหว่างวันที่ 29

Read more text

การแข่งขันเทควันโด Royal Princess cup ครั้งที่ 10

ด.ช.ทินภัทร ปิยะโสภาพรรณวดี นักเรียนชั้น ม.1/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง🥇 ประเภทต่อสู้ คลาส B รุ่นอายุ 11-12 ปี น้ำหนัก 36-39 กก. ในการแข่งขันเทควันโด Royal Princess cup ครั้งที่

Read more text

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ TOYOTA Youth Super Series 2022 สนามที่ 3

ด.ช.ไพสิฐ เทียนทอง นักเรียนชั้น ม.3/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ🥇 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ ด.ญ.หทัยทิพย์ มิจาด นักเรียนชั้น ม.3/12 ได้รับรางวัลชนะเลิศ🥇 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันในระดับเยาวชน

Read more text

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 สนามที่ 5

นายพงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ นักเรียนชั้น ม.4/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมสปริ้น รุ่นยุวชนชาย และผลคะแนนรวมประจำปี 2565 รุ่นยุวชน รางวัลอันดับที่ 3 ประเภทบุคคล รางวัลอันดับที่ 3 ประเภททีมสปริ้น รางวัลอันดับที่ 3 ประเภททีมเปอร์ซูต

Read more text

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบบูรณาการ “ลีลาศประยุกต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบบูรณาการ “ลีลาศประยุกต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ร่วมทำงานเป็นหมู่คณะปลูกฝังลักษณะนิสัยให้รักการออกกำลังกายเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา . ภาพกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง นำโดยนายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร พร้อมคณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) โครงการห้องเรียนพิเศษ EP IP ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านกลุ่มบริหารวิชาการ ด้านพัฒนาบุคลากร และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text