Saturday, February 24, 2024

รอบรั้วโพธิสารฯ

ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ผลการประกวดวงดนตรี Potisarn music contest ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร มอบรางวัล และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วม การประกวดวงดนตรี Potisarn music contest ประจำปีการศึกษา 2566 ในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีลำดับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ วง

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ศูนย์การแข่งขันโพธิสารพิทยากร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 รายการ การแข่งขันขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 ณ ห้องประชุมอาคารนานาชาติ

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

กิจกรรมสุขสันต์วันปีใหม่ 2567

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมสุขสันต์วันปีใหม่ 2567 โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ผู้อำนวยการโรงเรียน อวยพรปีใหม่ และมอบของขวัญปีใหม่ให้นักเรียน พร้อมชมการประกวดวงดนตรีของนักเรียน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯศิลปะ

ค่ายแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ศิลป์สัญจร “ศิลป์ไหน ศิลป์กรรม”ระดับชั้น ม.4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดค่ายแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาทักษะทางศิลปกรรม เข้าทัศนศึกษา ณ เขาใหญ่ฟาร์ม วิลเลจ / เขาใหญ่ อาร์ตมิวเซียม จังหวัดนครราชสีมา พบกับวิทยากรบรรยายและสาธิต ตามสาขาวิชา ด้านทัศนศิลป์

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะบริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน พร้อมคณะครูและนักเรียนห้องเรียน IEP เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) ห้องเรียนพิเศษ INTER/EP แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะบริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายอิทธิรัฐ น้อยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ เข้าศึกษาดูงานและรับฟัง การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) ห้องเรียนพิเศษ INTER/EP แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ นำโดยนางสาวเกตุกาญจน บัวนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การเตรียมรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ภาพกิจกรรม 

Read more text
ข่าวและกิจกรรมภาษาต่างประเทศรอบรั้วโพธิสารฯ

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในงานนิทรรศการประจำปี 2567

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในงานนิทรรศการประจำปี 2567 ของภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ผลการแข่งขัน ได้รับ​ 3​ รางวัล ดังนี้

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯสุขศึกษา

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล สพม.1 ลีค Basketball Sesao1 League รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นเจ้าภาพสนามแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล สพม.1 ลีค Basketball Sesao1 League รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี สนามที่ 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยมีทีมนักกีฬาบาสเกตบอลทั้ง 10 โรงเรียนในสังกัด สพม.กท 1 เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 11

Read more text
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

POTISARN OPEN HOUSE 2024 “Perfect School”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม POTISARN OPEN HOUSE 2024 “Perfect School” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธี และ ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กล่าวรายงาน —————————————————————————————–

Read more text