การส่งเอกสารสมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1 (ม.4)

📌 แจ้งนักเรียนชั้น ม.4 ที่สมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นักเรียนสามารถส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง
✅ 1) นักเรียนหรือผู้ปกครอง ส่งด้วยตนเองที่ห้องประชาสัมพันธ์
✅ 2) ส่งทางไปรษณีย์ (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) ส่งถึง พจนารถ วิชยานฤพล ที่อยู่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ถ.พุทธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร. 09-0978-2149
📋 โปรดจัดเรียงเอกสารตามลำดับที่กำหนดให้ถูกต้อง และติดรูปนักเรียน พ.ส. หน้าตรงบนใบสมัครให้เรียบร้อย
‼️ ไม่ให้ส่งผ่านช่องทางอื่นที่นอกเหนือจากนี้ เนื่องจากเอกสารอาจสูญหายหรือไม่ถึงมือผู้รับได้
.
📋 มีปัญหาสอบถามได้โดยตรงที่ ครูพจนารถ โทร. 090-9782149 / ครูนันทพร โทร.094-8929514
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา