การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.30 น. แบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<