วันรักโรงเรียน 65 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียน

ด้วยวันที่ 12 กรกฎาคม 2499 เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักโรงเรียน 65 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปีการศึกษา 2564
เพื่อทำบุญระลึกถึงพระคุณของท่านพระครูโพธิสารคุณ (นวล ธมฺมธโร)ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนและเพื่อเป็นสิริมงคลกับ
ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ณ ศาลหลวงปู่นวล และวัดโพธิ์บางระมาด

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<