กิจกรรม Singapore Youth Festival 2021 Art Exhibition & SYFgoes Online

📌 ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรม Singapore Youth Festival 2021 Art Exhibition & SYFgoes Online
✅ โรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้นำการแสดงพื้นบ้านเป็นการสาธิตเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฝึกหัดเบื้องต้น เข้าร่วมในงานครั้งนี้ โดยความร่วมมือของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
⏰ กิจกรรม ถ่ายทอดสดในช่อง YouTube ของ Singapore Youth Festival (SYF) ที่ลิงค์ https://bit.ly/3yHHMbe วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
🖥 และสามารถติดตามกิจกรรมย้อนหลังได้ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 และกิจกรรมอื่น ๆ ได้ ผ่านช่องทาง Facebook : https://www.facebook.com/SgYouthFest และ Instragram : https://instagram.com/sgyouthfest?utm_medium=copy_link
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มสาระฯศิลปะ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา