แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564

📌 เรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินการต่าง ๆ ของทางโรงเรียนโพธิสารพิทยากร แบบ Online ผ่านระบบแอพพลิเคชัน Zoom Meeting
⏰ ในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 64 และวันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 64 ตามเวลา ระดับชั้น และห้องเรียนที่กำหนด
✅ โดยคุณครูที่ปรึกษา จะแจ้งขั้นตอน และลิงค์เชิญเข้าห้องประชุม ในกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องเรียนก่อนเวลาประชุม
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามอื่น ๆ ได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🖥 ดำเนินการดูแลระบบการประชุมโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา