กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📌 แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1-2564
🌏 เป็นการสอบ Online ผ่าน Google Classroom
✅ นักเรียน INTER และ EP ทุกระดับชั้น ครูประจำวิชานัดสอบเอง ระหว่างวันที่ 12-23 ก.ค. 64 ในคาบเรียน (ไม่มีสอบในตารางสอบ) ** วิชาใดไม่มีสอบให้เรียนออนไลน์ตามปกติ
✅ นักเรียน IEP และ ปกติ ทุกระดับชั้น ครูประจำวิชานัดสอบเอง ระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค. 64 ในคาบเรียน ** วิชาใดไม่มีสอบให้เรียนออนไลน์ตามปกติ
✅ นักเรียน IEP และ ปกติ ทุกระดับชั้น มีกำหนดการสอบในตารางสอบที่ลิงค์ https://bit.ly/2STq3P0 ระหว่างวันที่ 19-23 ก.ค. 64 ** ไม่มีการเรียนการสอนออนไลน์
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามอื่น ๆ ได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา