รับหนังสือเรียนฟรีและเอกสารประกอบการเรียน ม.4

📌 แจ้งนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ทุกแผนการเรียน
✅ #เฉพาะห้องเรียน EP/IEP ที่มอบตัวเมื่อ 11 เม.ย. 64 และ #ห้องเรียนปกติ ที่มอบตัวเมื่อ 13 พ.ค. 64

🔅 ให้ไปรับหนังสือเรียนฟรี และเอกสารประกอบการเรียน ได้ในวันที่ 31 พ.ค. 64 ตามเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ ** รายชื่อนักเรียนแต่ละห้องเรียน 4/1-4/11 จะประกาศอีกครั้งภายในวันที่ 31 พ.ค. 64
….
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามอื่น ๆ ได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา