แจ้งกำหนดการรับชุดนักเรียน ชุดพละ นักเรียน ม.1 Inter/EP และ ม.4 EP/IEP ปี 2564

📌 แจ้งกำหนดการ รับชุดนักเรียนและชุดพละ สำหรับนักเรียน ม.1 INTER/EP และ ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2564
📆 วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. (ตามกำหนดการนี้เท่านั้น) ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร
**หมายเหตุ เสื้อช๊อปแผนการเรียนรับได้ในช่วงเปิดภาคเรียน
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน โทร.024486130 กด 0 (ในวันเวลาราชการ)
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา